Så här jobbar jag

De flesta som kommer till mig längtar efter att bli accepterade som de är, den resan börjar med dig själv. Mig möter du antingen i regelbundna samtal i samtalsgrupper eller i retreats där vi arbetar över en kortare tidsperiod och mer intensivt. Jag arbetar både på plats på Mamita Sthlm och digitalt. Jag tror på det enkla men genuina och är du intresserad så kan vi utforska förhållningssätt och verktyg som kan hjälpa dig att förstå mer av din inre värld. Jag tror på att mötet blir bäst när förtroendet finns och då blir det också enklare att sortera ut viktiga händelser och situationer som skaver, oftast utgår vi då från det som format ditt liv. Vi skapar tillsammans utrymmet att sätta ord på det som pågår i dig och hur du kan hitta nya sätt att förhålla dig till dina tankar och känslor. Det är här jag vet att många hittar det inre ljuset. Min tro är att genom att utveckla självtilliten och självacceptans så är vi en god bit på väg att älska oss själva. Alla människor har en inneboende potential. Om du läser den här sidan har du redan påbörjat din resa. Det kanske sår ett frö om dig som vill komma ut och blomma

Boka ett samtal